Workplace Management

Workplace Management

UsługiUsługi

W oparciu o rozmowy, wywiady i obserwacje pracowników tworzymy strategię dla nowej przestrzeni pracy. Ustalenie odpowiednich zasad korzystania z przestrzeni biura pozwala uniknąć konfliktów czy pracy w chaosie.