Project Management

Project Management

UsługiUsługi

Usługa ta gwarantuje zleceniodawcy oszczędność czasu i jego bezpośredniego zaangażowania w proces inwestycyjny – to my zajmujemy się prowadzeniem i koordynacją projektu (nadzorami, obsługą zamówień, harmonogramami, kosztorysami) do czasu, gdy biuro będzie w 100% gotowe na otwarcie.