Kreowanie zrównoważonej przestrzeni pracy dla lepszej przyszłości

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania zasadami ESG (environmental, social, governance) i zrównoważonym rozwojem w kontekście projektowania wnętrz biurowych. Jest to wynik rosnącej świadomości dotyczącej zmian klimatycznych, potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększonej społecznej odpowiedzialności biznesu. W odpowiedzi na te wyzwania wiele firm dostrzega konieczność podjęcia działań mających na celu troskę o naszą planetę jako integralny element ich strategii biznesowej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu kreowania zrównoważonej przestrzeni pracy, możliwościom oraz korzyściom, jakie wynikają z jej wdrażania dla firm i społeczeństwa jako całości.

Ku lepszej przyszłości

Zrównoważone projektowanie miejsc pracy zgodne z zasadami ESG to kompleksowe podejście, które uwzględnia aspekty ekologiczne, społeczne i zarządzania. W dzisiejszych czasach jest już nie tyle trendem, co koniecznością. Obejmuje ono holistyczne podejście do tworzenia przestrzeni pracy, które stawiają na pierwszym miejscu dobrostan jednostek, społeczności i planety. Celem jest osiągnięcie równowagi między stworzeniem komfortowego i efektywnego miejsca pracy a jednoczesnym ograniczeniem zużycia zasobów naturalnych oraz emisji szkodliwych substancji. Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia wymaga więc od nas tworzenia miejsc pracy, które są nie tylko atrakcyjne i funkcjonalne, ale także energooszczędne, przyjazne dla środowiska i korzystne dla zdrowia oraz samopoczucia pracowników. Wdrażanie zrównoważonych rozwiązań to także optymalizacja efektywności biznesowej i wizerunku firmy. Korzystawszy z odpowiednich narzędzi i technologii, mamy niezwykłą szansę kształtowania przyszłości biur.

Biuro PwC SDC w Katowicach projektu The Design Group – sala szkoleniowa

Inwestycja długoterminowa

Zrównoważone projektowanie wnętrz biurowych może się oczywiście wiązać z pewnymi wyzwaniami finansowymi. Koszty związane z zastosowaniem ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań mogą być wyższe niż w przypadku tradycyjnych narzędzi oraz metod projektowania. Firmy, które decydują się na wprowadzenie zrównoważonych elementów do swoich przestrzeni biurowych, muszą być świadome konieczności poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

Warto jednak zauważyć, że koszty te mogą być postrzegane jako inwestycja długoterminowa. Choć początkowo mogą być wyższe, to ekologiczne rozwiązania mogą przynieść oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej. Na przykład systemy oświetleniowe oparte na energooszczędnych diodach LED pozwalają na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej, jednocześnie zapewniając wysoką jakość światła. Inteligentne systemy zarządzania energią pozwalają monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym i optymalizować jej wykorzystanie. Dodatkowo rozwijane są nowe technologie w zakresie recyklingu wody, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także inteligentnego zarządzania systemami klimatyzacyjnymi, które przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Główna siedziba Allegro w Poznaniu projektu The Design Group – widok na amfiteatr i jungle room

Estetyka zrównoważonego designu

Zrównoważonemu projektowaniu często zarzuca się ograniczenia w zakresie wyboru materiałów czy kolorów i stylów. Niemniej jednak należy zauważyć, że wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa oraz potrzebą tworzenia zdrowych i przyjaznych środowisk rozwijane są coraz lepsze rozwiązania technologiczne, a także materiały, które pozwalają na realizację założeń zgodnych z ESG, estetycznymi preferencjami i oczekiwaniami klienta.

Drewno z certyfikatami pochodzenia, np. FSC (Forest Stewardship Council) gwarantuje, że zostało pozyskane z lasów zarządzanych z poszanowaniem zasad zrównoważonego gospodarowania. Tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu, takie jak polipropylen czy polietylen, dają drugie życie odpadom i zmniejszają ilość plastiku trafiającego na składowiska. Istnieją także farby o niskiej zawartości substancji toksycznych, co przekłada się na lepszą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń i zdrowie użytkowników. Natomiast nowoczesne materiały o niskim śladzie węglowym pozwalają znacznie ograniczyć emisję CO2 podczas produkcji.

Dzięki temu projektowanie wnętrz biurowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju nie oznacza rezygnacji z estetyki ani komfortu – wręcz przeciwnie: innowacyjne materiały ekologiczne oferują szeroki wachlarz wzorów, kolorów oraz faktur umożliwiających tworzenie unikalnych i atrakcyjnych przestrzeni biurowych.

Biuro firmy Zendesk w Krakowie – strefa fountain

Klucz do zadowolenia i wydajności pracowników

Zrównoważone projektowanie miejsc pracy ma także ogromny wpływ na samopoczucie pracowników, ich efektywność, produktywność, a nawet redukcję kosztów związanych z absencją chorobową. Badania systematycznie dowodzą, że dobrze zaprojektowane miejsce pracy pozytywnie wpływa na zadowolenie pracowników, zaangażowanie i ogólną wydajność. Dlatego ważne są: dostęp do naturalnego światła, odpowiednia wentylacja, ergonomiczne meble czy zielone przestrzenie.

Co więcej, zrównoważone projektowanie miejsc pracy odgrywa istotną rolę w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy pracownicy coraz częściej poszukują pracodawców, którzy zgadzają się z ich wartościami osobistymi oraz przyczyniają się do większego społecznego i środowiskowego celu. A ci, którzy są dumni z działań zrównoważonych w miejscu pracy, są bardziej skłonni pozostać w firmie i przyczyniać się do jej długoterminowego sukcesu.

Pozostańmy jeszcze na chwilę przy pracownikach. Przy projektowaniu wnętrz biurowych zgodnie z zasadami ESG kluczowym elementem jest także zaangażowanie zespołu, o czym przekonaliśmy się w wielu naszych projektach. Podejmowanie decyzji dotyczących wyposażenia i aranżacji biura we współpracy z pracownikami przyczynia się do lepszej efektywności, produktywności i zadowolenia. Umożliwienie współpracy oraz wymiany pomysłów może pozwolić m.in. na stworzenie różnorodnych stref pracy, uwzględnienie indywidualnych potrzeb i preferencji zespołów, a także zapewnienie przestrzeni relaksu oraz rekreacji. W ten sposób tworzymy biura, które sprzyjają kreatywności, komunikacji i zwiększają satysfakcję pracowników.

Biuro Pwc SDC w Katowicach projektu The Design Group – strefa recepcji, w której wykorzystano cegłę z rozbiórki

Budowanie reputacji i zaufania

Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne prowadzi również do powstawania różnych certyfikacji i standardów oceny ekologicznej budynków. Przykładem są LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) lub BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), które uwzględniają wiele czynników, takich jak zarządzanie energią, zużycie wody, jakość powietrza i ekosystemów, materiały i inne aspekty zrównoważonego rozwoju. Posiadanie certyfikacji stanowi oficjalne potwierdzenie zgodności projektu z wyznaczonymi standardami i stanowi dowód na zaangażowanie w zrównoważone praktyki projektowe.

W miarę dążenia firm do wykazania swojego zaangażowania w etyczne i zrównoważone praktyki integracja zrównoważoności w miejscu pracy staje się integralną częścią ich strategii CSR. Poprzez dostosowanie działań biznesowych do celów środowiskowych podmioty poprawiają swoją reputację, budują zaufanie interesariuszy i przyczyniają się do pozytywnego wizerunku marki. Korzysta z tego nie tylko organizacja, lecz także szersze społeczeństwo, które jest inspirowane do przyjęcia zrównoważonych praktyk.

Firmy mogą również korzystać z różnych programów i inicjatyw, które wspierają zrównoważone projekty. Dotacje, ulgi podatkowe czy programy ekologiczne mogą pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów i uczynić zrównoważone projektowanie bardziej dostępnym.

Odpowiedzialność i świadomość w praktyce

Filozofia zrównoważonego projektowania towarzyszy naszej pracowni The Design Group już od początku jej powstania i nieustannie ma kluczowe znaczenie w naszej codziennej pracy. Jesteśmy świadomi społecznej roli, którą pełnimy jako architekci, i zdajemy sobie sprawę z wpływu naszych decyzji na środowisko, dlatego dokładnie analizujemy oraz przyglądamy się temu, co stosujemy w naszych projektach. Zadajemy sobie trud, aby precyzyjnie zaplanować i wprowadzić odpowiednie rozwiązania, które przyczyniają się do znacznego zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. W każdym projekcie dążymy do minimalizowania odpadów i zużycia energii, a także korzystamy z materiałów certyfikowanych i naturalnych, które wpisują się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Na przykład pracując przy projekcie poznańskiej siedziby Allegro, już na etapie przygotowywania koncepcji biura przestrzegaliśmy idei zrównoważonego rozwoju, m.in. dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu oraz współpracy z lokalnymi dostawcami. Wdrożyliśmy również innowacyjne rozwiązania, takie jak system optymalizujący zużycie energii w oświetleniu, a także zaprojektowaliśmy wsparcie dla systemu segregacji odpadów. Działania te miały na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne i stworzenie przyjaznej dla pracowników przestrzeni. We wnętrzach znajdziemy także naturalne, wysokiej jakości materiały oraz meble od polskich dostawców. A to wszystko dlatego, że korzystanie z produktów lokalnych i zrównoważony rozwój sam w sobie były dla Allegro bardzo ważnymi aspektami związanymi z ich nowym biurem. Ciekawym zabiegiem aranżacyjnym był również recykling poprzednio wykorzystywanych przez firmę mebli biurowych.

Również do projektu nowych przestrzeni biura PwC Service Delivery Center w Katowicach wykorzystaliśmy meble pochodzące z poprzedniej siedziby. To rozwiązanie ograniczyło zużycie zasobów i generowanie odpadów. Dodatkowo zdecydowaliśmy się wykorzystać cegłę pochodzącą z rozbiórek, co jest przykładem zrównoważonego podejścia opartego na cyrkularności i odzyskiwaniu materiałów. Zastosowaliśmy również oszczędne rozwiązania oświetleniowe, które przyczyniają się do redukcji zużycia energii elektrycznej. Innym sposobem na oszczędność prądu było zastosowanie ciepłego oświetlenia w biurze Zendeska, firmy z branży technologicznej. Ciepłe światło bowiem zużywa znacznie mniej energii niż oświetlenie o chłodnej temperaturze barwowej.

W The Design Group głęboko wierzymy, że przyszłość projektowania miejsc pracy leży w przestrzeganiu wartości ESG. Włączając te zasady do projektów, możemy tworzyć przestrzenie, które nie tylko zwiększają produktywność i dobre samopoczucie, lecz także przyczyniają się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Niezależnie od skali projektu zawsze wkładamy maksimum wysiłku w dostarczenie rozwiązań najwyższej jakości, a nasze wartości są widoczne w każdym projekcie, co wyróżnia zarówno nasze realizacje, jak i naszą pracownię.

Czas działać

Pracując w otoczeniu, które jest przyjazne dla zarówno naszego zdrowia, jak i środowiska, możemy wpływać na poprawę jakości naszego życia oraz stymulować innowacje i kreatywność. Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikami, pracodawcami czy projektantami, każdy z nas ma możliwość wniesienia pozytywnych zmian. Wprowadzanie prostych praktyk, takich jak zastosowanie energooszczędnych rozwiązań, recykling, wykorzystywanie naturalnego oświetlenia i wprowadzenie roślin do przestrzeni biurowej, może mieć ogromny wpływ na nasze codzienne doświadczenia. Każdy ma swoją rolę do odegrania i tylko dzięki współpracy oraz wspólnemu wysiłkowi możemy osiągnąć pozytywne rezultaty. Przyjrzyjmy się naszym miejscom pracy i zastanówmy się, jak możemy je uczynić bardziej zrównoważonymi. Czasem małe działania mogą mieć ogromne konsekwencje. Pamiętajmy, że wpływając na swoje miejsce pracy, wpływamy również na świat zewnętrzny. Jeśli wszyscy podejmiemy się wyzwania kreowania zrównoważonej przestrzeni pracy, stworzymy lepszą przyszłość dla nas oraz przyszłych pokoleń.

Czas działać. Czas wprowadzać zmiany. Czas kreować zrównoważoną przestrzeń pracy dla lepszej przyszłości.